Drugo ime za motivaciju je pokretač ili unutarnji proces koji nas pokreće na nešto. Da bi pojedinac imao motivaciju, potrebno je da ga nešto potakne iznutra kako bi se po njegovim postupcima izvana dalo primijetiti da je motiviran. Motivaciju je lahko pronaći za aktivnosti koje volimo i u kojima uživamo, dok je puno teže to učiniti za aktivnosti koje ne volimo. Odraslim osobama je teško pronaći motivaciju da rade aktivnosti koje ne vole, a to je još teže učiniti sa djecom. Baš zbog toga su roditelji ti koji trebaju pronaći najbolje metode kako motivirati djecu, da bi njihova djeca stekla ispravne radne navike i naučila da neće uvijek raditi stvari koje vole. 

Roditelji treba da postave sebi kao zadatak: Naučiti djecu kako da ne odustaju u aktivnostima u kojima ne uživaju, ali isto tako da to ne rade silom! 

Drugim riječima, motivirati dijete znači pomoći mu da iz bilo kojeg razloga poželi da nešto uradi. Metoda koja se do sada pokazala najefikasnijom jeste nagrada koju djeca dobijaju nakon izvršene aktivnosti. Ovaj postupak je moguće koristiti za bilo koje aktivnosti, jer roditelji najbolje poznaju svoje dijete i znaju koja nagrada će najviše izmamiti osmijeh na licu njihovog djeteta. Sama pohvala za odrađenu aktivnost djeca doživljavaju kao nagradu, primjerice treba ih potaknuti da pospremaju za sobom igračke, slažu knjige, pospreme svoju sobu, čime stvaraju radnu naviku, a pohvala ih motivira da to svaki naredni put obave što bolje. 

Djeca su mnogo motiviranija za aktivnosti koje im dobro idu od ruke, jer im te aktivnosti izazivaju pravo oduševljenje i nailaze na odobravanje od strane okruženja u kojem se nalaze. Međutim, djecu je potrebno motivirati i za stvari koje im idu manje od ruke. Svako dijete treba da shvati i prihvati različitosti, da je svako u nečemu bolji, a u nečemu lošiji. U što mlađoj dobi se dijete nauči motivirati za stvari koje mu slabije idu od ruke, što olakšava postupak kada dijete krene u školu. Dijete treba da nauči da probija granice i da nauči biti uspješno za stvari za koje nema talenat. Ovim se podstiče upornost kod djece, kojom nauče da ulažu sav svoj trud. Dijete koje nailazi na poteškoće prilikom obavljanja neke aktivnosti za početak treba da radi lakše zadatke, kako bi osjetilo zadovoljstvo uspjeha. Zatim treba postepeno otežavati zadatke da bi se vidio napredak. 

Postoje djeca koja nisu spretna u sportu i drugim fizičkim aktivnostima, gdje je zadatak roditelja da motivišu i podstiču dijete da više vježba. Upisivanje djeteta na neki sport fizički aktivira dijete koje se uči sportskom i takmičarskom duhu. Takav takmičarski duh je mjerljiv i mnogo više i jače motivira djecu. 

Kao pozitivan i kreativan primjer motivacije je tablica aktivnosti na osnovu koje se djeca nagrađuju za obavljanje kućanskih poslova, ali i sankcionišu za pravljenje nereda. Za usisavanje, čišćenje, pranje djeca dobivaju veliki broj bodova, dok neuredna soba, nepospremljene igračke, laganje oduzima bodove u tablici. Vašu tablicu možete osmisliti prema aktivnostima za koje želite motivirati svoje dijete. 

Za motiviranje vrijedi staro zlatno pravilo “da dijete puno više uči iz onoga što vidi, nego iz onoga što mu govorite”. Zbog toga: Budite motivirani roditelji i vaše dijete će postati takvo!

icon-1.png

O nama

Mali ambasadori je projekat turističke agencije Insider, u saradnji sa Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo i Općinom Stari Grad.
icon-2.png

Adresa

Address: Zelenih beretki 30, 71000 Sarajevo
icon-3.png

Kontakt

Radno vrijeme: 9:00 – 17:00Telefon: +387 61 19 05 91/ +387 33 53 43 53Email: info@sarajevoinsider.com