Kreativno pisanje se često veže za bosanski jezik i literarne radove, ali lijepo pisanje pomaže i u kasnijem izražavanju u društvu, razvoju vokabulara i sl. Kreativno pisanje se može naučiti kao i svaka druga vještina! 

Prednosti učenja kreativnog pisanja

Svako dijete ima svoj talenat, te ukoliko mislite da je kreativno pisanje jedan od njih, pomozite mu da sa kreativnim pisanjem otkrije što sve krije u sebi i razvije svoj potencijal. U nastavku teksta donosimo neke od brojnih prednosti utjecaja kreativnog pisanja na djecu. 

RAZVIJA MAŠTU I KREATIVNOST

Kreativno pisanje je veoma važno za razvijanje mašte i poticanje kreativnosti. Kroz kreativno pisanje potiče se dječija kreativnost i mašta na razne načine, od toga kako ispričati jednu priču na više načina i iz različitih uglova, kako oblikovati likove itd! Pokazalo se da djeca koja rano razvijaju svoju kreativnost i izvan okvira, u budućnosti su vrhunski snalažljivci u poslovnim okruženjima, analizi i pronalasku rješenja za svaki problem. 

JAČA SAMOPOUZDANJE

Kreativno pisanje često odražava stanje našeg unutarnjeg svijeta. Svaka tema koju djeca obrađuju tokom školskih zadaća ili radionica pisanja potiču ih na razmišljanje i istraživanje o tim temama te im je lakše izraziti se na papiru ono što možda ne bi sami glasno izgovorili. Pisanje nekada može biti i bijeg na sigurno polje, jer pred praznim papirom jačaju svoju moć, a papir je otvoren za sve mogućnosti. Bez sumnje, svaka pohvala njihovog rada čini velika čuda za dječiju vjeru u sebe. 

RAZVIJA ORGANIZACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE

Za svaku priču potreban je dobar plan. Najprije moramo osmisliti likove koji će imati svoje osobine, odrediti fabulu, odlučiti se za način pripovijedanja, promišljati o korištenju jezika, a sve to utiče na razvoj organizacijskih vještina. Tako djeca u ranom dobu uče da je organizacija ključna za uspješno obavljanje bilo kojeg drugog zadatka.

Razne radionice pomažu u razvijanju komunikacijskih vještina, iznošenju svojih misli drugima, davanju konstruktivne kritike i razbijanju straha od govorenja pred većom skupinom ljudi. 

POBOLJŠAVA ČITALAČKU PISMENOST

Svake tri godine provodi se istraživanje učeničkih kompetencija u okviru PISA-e (Programme for International Student Assessment) pred kraj osnovnoškolskog programa u 80 zemalja svijeta, s fokusom na čitalačku pismenost. Naime, čitalačka pismenost se ocjenjuje na osnovu vještina koje obuhvataju pronalaženje i način tumačenja informacija koje su im ponuđene u tekstovima sa stvarnim situacijama. Kako bi dijete uspješno obavilo zadatak, čitanje i pisanje trebaju biti povezani. Stoga se pri pisanju najprije kreće od čitanja narativnih tekstova koji mogu poslužiti kao inspiracija za pisanje. U tekstovima kao što su bajke, priče, pripovijetke i dr, dijete pronalazi slične elemente koje može povezati sa svojom svakodnevicom, što će rezultirati čitanjem i pisanjem sve složenijih tekstova u narednom periodu njegova odrastanja i razvijanja.

OBOGAĆUJE VOKABULAR

Čitalačka pismenost je itekako vezana sa bogaćenjem vokabulara. Redovno čitanje novih tekstova, slušanje drugih potiče na širenje vokabulara kod djece. U stručnoj literaturi poznajemo Mathewov efekat – dijete koje više čita će se svakako bolje izražavati i pismeno i usmeno, a sve to stvara želju za dodatnim čitanjem. Znamo da su čitanje i pisanje odraz nivoa nečijeg obrazovanja pa upravo zbog toga kažemo kako je osnovnoškolska dob glavni temelj ili osnova za daljnji razvoj ličnosti djeteta. 

icon-1.png

O nama

Mali ambasadori je projekat turističke agencije Insider, u saradnji sa Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo i Općinom Stari Grad.
icon-2.png

Adresa

Address: Zelenih beretki 30, 71000 Sarajevo
icon-3.png

Kontakt

Radno vrijeme: 9:00 – 17:00Telefon: +387 61 19 05 91/ +387 33 53 43 53Email: info@sarajevoinsider.com